Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Czas przeszły Imprefecto

Konstrukcja czasu przeszłego Imprefecto

 -ar

-er

-ir

Yo

-aba

-ía


-abas

-ías

Él, ella, Usted

-aba

-ía

nosotros

-ábamos

-íamos

Vosotos

-abais

-íais

Ellos, ellas, Ustedes

-aban

-ían


Czas przeszły Imprefecto przykłady użycia w zdaniach


- Antes bailaba muy bien, ahora ya no le gusta bailar.- Kiedyś tańczyła bardzo dobrze, teraz nie lubi tańczyć

- Su casa era muy grande, tenía muchas habitaciones.- Jego dom był bardzo duży, miał dużo pokoi.

- De niña no me gustaba comer la carne. – Jako dziecko nie lubiłam jeść mięsa.

- Mi abuelo era alto y delgado, tenía barba y bigotes.- Mój dziadek był wysoki i szczupły, miał brodę i wąsy.

Użycie czasu Imprefecto


Czas ten nie komunikuje zakończenia danej czynności.

• używany do podkreślenia równoczesności trwania dwóch czynności, np.:

Mientras yo limpiaba mi habitación, Pedro lavaba los platos. – Podczas gdy ja sporzątałam pokój, Pedro zmywał talerze.

Cuando pasábamos por el parque, observábamos a la gente.- Kiedy spacerowaliśmy po parku, obserwowaliśmy ludzi.

• czynność przeszła będąca niegdyś zwyczajem, np.:

Cuando Ana tenía ocho años solía hacer muchas preguntas. – Kiedy Ana miała osiem lat, zadawał dużo pytań.

Su padre viajaba siempre al norte, le gustaban estas tierras. – jego ojciec zawsze jeździł na północ, lubił tamte rejony.

• gdy chcemy podkreslić, że dana czynność nie jest już aktualna, np.:

Antes fumaba mucho pero ahora ya no lo hace. – Kiedyś dużo paliła ale teraz już tego nie robi.

• dla przedstawienia opisu w opowiadaniach (pod względem stylistycznym jest to najodpowiedniejszy czas), np.:

Estos paisajes eran maravillosos, las vistas parecían sacadas de un retrato, todo relucía. Te pejzaże były cudowne, widoki wydawały się zaczerpnięte z portretu, wszystko połyskiwało.

Ćwiczenia z czasu Pretérito Imprefecto


Wstaw czasowniki w Pretérito Imprefecto:

1. Antes mi familia............................................. (soler) pasar el invierno en las montañas.
2. Mientras Ana......................................... (preparar) la cena, su marido ........................................ (ducharse).
3. Cuando........................................... (ella, pasar) por este sitio ........................................... (sentirse) muy relajada.
4. Cuando........................................... (nosotros, ser) pequeños ....................................... (jugar) a la pelota.
5. De niño Rodrigo ........................................... (hacer) muchas travesuras.
6. Cuando............................................. (tú, volver) del cine, ......................................... (esuchar) la radio.
7. Su primo ..................................................... (estar) muy preocupado porque ella no le ....................................... (contestaba).
8. Antes mi abuelo ............................................... (fumar) cigarillos muy fuertes.
9. Cuando mi hija ............................................. (tener) quince años, le ............................................ (gustar) tocar el piano.
10. Antes yo ................................................. (practicar) el voleybol pero ahora no tengo ganas de hacerlo.

Odpowiedzi

1. Antes mi familia............solía................................. (soler) pasar el invierno en las montañas.
2. Mientras Ana................preparaba......................... (preparar) la cena, su marido ....................se duchaba.................... (ducharse).
3. Cuando.....pasaba...................................... (ella, pasar) por este sitio .............se sentía.............................. (sentirse) muy relajada.
4. Cuando.......................éramos.................... (nosotros, ser) pequeños ..............jugábamos........................ (jugar) a la pelota.
5. De niño Rodrigo ..........hacía................................. (hacer) muchas travesuras.
6. Cuando...........................volvías.................. (tú, volver) del cine, ....................escuchabas.................... (esuchar) la radio.
7. Su primo .......estaba.............................................. (estar) muy preocupado porque ella no le .......contestaba.............................. (contestaba).
8. Antes mi abuelo ..............fumaba................................. (fumar) cigarillos muy fuertes.
9. Cuando mi hija .......................tenía...................... (tener) quince años, le .....................gustaba....................... (gustar) tocar el piano.
10. Antes yo ..........practicaba....................................... (practicar) el voleybol pero ahora no tengo ganas de hacerlo.
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa