Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Czas przeszły Perfecto

Jest to czas przeszły złożony (składa się z czasownika haber oraz formy participio).

Tworzenie czasu przeszłego perfecto


 
-ar

-er

ir

Yo

He
-ado

He
-ido

He
-ido


Has

Has

Has

Él, ella, Usted

Ha

Ha

Ha

Nosotros

Hemos

Hemos

Hemos

Vosotros

Habéis

habéis

habéis

Ellos, ellas, Ustedes

han

han

han


Uwaga!

Należy pamiętać o nieregularnych formach participio, np.

Abrir- abierto

Romper- roto

Przykłady użycia czasu przeszłego złożonego


- Esta tarde por fin he comprado los muebles para mi nuevo piso.- Tego popołudnia wreszcie kupiłam meble do mojego nowego mieszkania

- Dónde has encontrado mi agenda? – Gdzie znalazłeś mój kalendarz?

- Durante esta semana no han tenido tiempo para venir.- W tym tygodniu nie mieli czasu żeby przyjść.

- Nunca hemos estado en Francia.- Nigdy nie byliśmy we Francji.

Użycie czasu przeszłego złożonego


• Czynności wykonane jednorazowo, w otwartym okresie czasu, np.:

- esta tarde/noche/mañana/semana

- este año/mes

- hoy por la mañana/tarde

- en este siglo...

- Este año han viajado a varios sitios- W tym roku podróżowali do różnych miejsc.

- Hoy he terminado muy tarde.- dziś skończyłem bardzo póxno.

• gdy skutek czynności, o której mowa, jest aktualny w teraźniejszości, np.:

- Mi hermano ha dejado de trabajar.- Mój brat przestał pracować (nadal nie pracuje).

• w pytaniach, gdy interesuje nas, czy dana czynność miała miejsce, np.:

- Me has traído mis libos?- Przyniosłeś mi moje książki?

- Has dicho a Marisa lo de ayer?- Powiedziałeś Marisie o tym, co zaszło wczoraj?

• często po słówku „siempre”, np.:


- Siempre he tenido mucha curiosidad.- zawsze byłem bardzo ciekawski

Ćwiczenia z Czasu przeszłego perfecto


Uzupełnij zdania wstawiając czasownik w Pretérito Perfecto:

1. Hoy no .................................................. (ellos, comer) nada, no ................................ (ellos, tener) hambre.
2. Esta semana los Rodriguez .................................... (irse) de viaje.
3. ..................................................... (tú, comprar) todos ingredientes?
4. ............................................... (yo, hablar) con mi profesor, me ....................................... (decir) que puedo escribir el examen esta semana.
5. Hoy Manuel............................................ (volver) muy tarde.
6. Todavía no .............................................(vosotros, limpiar) vuestros habitaciones.
7. Lucía y su hermana nunca................................................. (estar) en Inglaterra.
8. Siempre................................................ (yo, querer) visitar América Látina.
9. Por qué no ................................................ (tú, traer) este pastel tan rico?
10. Hoy mi hermana .............................................. (poner) una minifalda muy cortita.

Odpowiedzi


1. Hoy no ............han comido...................................... (ellos, comer) nada, no .............han tenido................... (ellos, tener) hambre.
2. Esta semana los Rodriguez ................se han ido.................... (irse) de viaje.
3. .........................has comprado............................ (tú, comprar) todos ingredientes?
4. .................he hablado.............................. (yo, hablar) con mi profesor, me ............ha dicho........................... (decir) que puedo escribir el examen esta semana.
5. Hoy Manuel.................ha vuelto........................... (volver) muy tarde.
6. Todavía no ...............habéis limpiado..............................(vosotros, limpiar) vuestros habitaciones.
7. Lucía y su hermana nunca................han estado................................. (estar) en Inglaterra.
8. Siempre........................he querido........................ (yo, querer) visitar América Látina.
9. Por qué no ..............has traído.................................. (tú, traer) este pastel tan rico?
10. Hoy mi hermana ................ha puesto.............................. (poner) una minifalda muy cortita.
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa