Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Czas przeszły Pluscuamperfecto

Informacje o czasie Pluscuamperfecto


Jest to czas zaprzeszły, służący do wyrażania czynności wcześniejszej, niż dana czynność przeszła.

Jest czasem złożonym, składa się z odmienionego czasownika „haber” oraz participio (identycznego jak w Pretérito Perfecto).

Konstrukcja czasu Pluscuamperfecto

 
-ar

-er

-ir

Yo

había



-ado

había



-ido

había



-ido


habías

habías

habías

Él, ella , Usted

había

había

había

Nosotros

habíamos

habíamos

habíamos

Vosotros

habíais

habíais

habíais

Ellos, ellas, Ustedes

habían

habían

habían

Użycie czasu Pluscuamperfecto


• w zdaniach podrzędnych, gdy w zdaniu głownym występuje czas przeszły, np.:


Mi madre me dijo que había ahorrado mucho dinero.- Moja mam powiedziała mi, że zaoszczędziła dużo pieniędzy.

Llegué a la reunión cuando todos ya habían comentado los resultados de nuestro trabajo.- Dotarłem na zebranie, gdy wszyscy komentowali już efekty naszej pracy.

• aby wyrazić, że dana czynność odbyła się wcześniej nić inna czynność przeszła, np.:

Cuando me enteré de lo sucedido, mi novio ya se había mudado de casa. – Kiedy dowiedziałam się o tym, co się zdarzyło, mój narzeczony już wyprowadził się z domu.

Ćwiczenia z czasu Pluscuamperfecto


1. Cuando ................................................ (yo, regresar) a mi oficina, todos ya .................................................. (salir).
2. Nunca antes..................................................... (ellos, divertirse) tanto.
3. Cuando ............................................. (venir) Marisa, su marido ya ............................................... (preparar) la cena.
4. ............................................... (yo, empezar) a pensar de lo que me ............................................... (pasar).
5. Nuestra vecina nos ......................................... (avisar) de que .......................................... (arreglar) la calefacción en nuestro bloque de pisos.

Odpowiedzi

1. Cuando ................regresé................................ (yo, regresar) a mi oficina, todos ya ...................habían salido............................... (salir).
2. Nunca antes..........se habían divertido........................................... (ellos, divertirse) tanto.
3. Cuando ..........vino................................... (venir) Marisa, su marido ya ................había preparado............................... (preparar) la cena.
4. .......................empecé........................ (yo, empezar) a pensar de lo que me ..................había pasado............................. (pasar).
5. Nuestra vecina nos .......avisó.................................. (avisar) de que ......................habían arreglado.................... (arreglar) la calefacción en nuestro bloque de pisos.
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa