Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Czas przyszły złożony Futuro Perfecto

Czas ten, podobnie jak pozostałe czasy złożone składa się z odmienionego czasownika posiłkowego „haber” oraz z participio. Odmiana przedstawia się następująco:

Konstrukcja czasu Futuro Perfecto

 

   
-ar

-er

-ir

Yo

habré
-ado
-ido
-ido


habrás

Él, ella, Usted

habrá

Nosotros

habremos

Vosotros

habréis

Ellos, ellas, Ustedes

habrán


Uwaga!

Należy pamiętaj o nieregularnych formach participio (patrz rozdział bezosobowe formy czasownika).

Przykłady Futuro Perfecto

 

Hablar
Habré hablado
Habrás hablado
Habrá hablado
Habremos hablado
Habréis hablado
Habrán hablado
Perder
Habré perdido
Habrás perdido
Habrá perdido
Habremos perdido
Habréis perdido
Habrán perdido
Sentir
Habré sentido
Habrás sentido
Habrá sentido
Habremos sentido
Habréis sentido
Habrán sentido

Hasta el lunes próximo ya habré terminado mi informe.- Do przyszłego poniedziałku skończę mój raport.

Cuando vengáis, ya habrá preparado todo.- Kiedy przyjedziecie wszystko będzie już gotowe.

Użycie  Futuro Perfecto


• Czynności zakończone w określonym momencie w przyszłości (znamy termin ich zakończenia/wykonania), np.:
Hasta las dos de la tarde me habrán presentado varias ofertas. – Do drugiej po południu przedstawią mi różne oferty.

• Czynności wcześniejsze niż inna czynność przyszła, np.:
Cuando terminen las clases, ya habré esperado al portal. – Kiedy skończą lekcję, będę już czekała przy wejściu.

• Przypuszczenia odnośnie przeszłości, np.:


Últimamente habrá tenido muchos problemas. – Ostatnio miała pewnie dużo problemów.

Uwaga!


Po słówkach „si” (jeśli) oraz „cuando” (kiedy) w zdaniach warunkowych nie wolno używać czasów przyszłych. Czasy te zastępowane są trybem subjuntivo, o czym opowiemy w kolejnych rozdziałach, np.:

Cuando llequen todos, empezaremos la cena. – Kiedy wszyscy przyjdą, rozpoczniemy kolację.

Ćwiczenia z czasu Futuro Perfecto


Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu Futuro Perfecto:

1. A las ocho ya ........................................................ (venir) los padres de mi novio.
2. Seguro que Juan ya ................................................ (volver).
3. No creo que hoy ................................................... (tomar) alguna decisión importante.
4. Supongo que ellos ya ............................................ (visitar) muchos sitios.
5. Cuando termines ya te ............................................ (traer) la comida.
6. Hasta la semana que viene mis empleados ............................................. (introducir) nueva sistema de gestión.
7. Marisa ya se lo ..................................................... (decir) todo a su novio.
8. Seguro que ya ..................................................... (olvidar, tú) de mi.
9. Hoy .......................................................(atender) a muchas personas, estamos en plena temporada.
10. Ya te ..................................................... (avisar).

Odpowiedzi

1. A las ocho ya ...................habrán venido..................................... (venir) los padres de mi novio.
2. Seguro que Juan ya ...............habrá vuelto................................. (volver).
3. No creo que hoy ................habrán  tomado................................... (tomar) alguna decisión importante.
4. Supongo que ellos ya ...............habrán visitado............................. (visitar) muchos sitios.
5. Cuando termines ya te ..............habré traído.............................. (traer) la comida.
6. Hasta la semana que viene mis empleados ..........habrán introducido................................... (introducir) nueva sistema de gestión.
7. Marisa ya se lo .............habrá dicho........................................ (decir) todo a su novio.
8. Seguro que ya ............habrás olvidado......................................... (olvidar, tú) de mi.
9. Hoy .................habrán atendido......................................(atender) a muchas personas, estamos en plena temporada.
10. Ya te ...........habrán avisado........................................... (avisar).

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa