Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Czasowniki ser, estar, haber

Czasowniki ser estar i haber wprowadzenie


W języku hiszpańskim istnieją trzy czasowniki, które znaczą być. Każdy z nich posiada określone zasady użycia, mimo to dosyć często wybrane odpowiedniego czasownika  spośród tych trzech wyrazów jest dosyć problematyczne. W tej części zapoznasz się się z odmianą każdego z wymienionych czasowników, oraz poznasz zasady ich użycia.

Odmiana czasowników ser, estar, haber


Odmieńmy czasowniki w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego (presente de indicativo):

   ser  estar  haber
 yo  Soy  Estoy  
 tú  Eres  Estás  
 El, ella, Usted  Es  está  hay
 nosotros  Somos  Estamos  
 vosotros  sois  stáis  
 Ellos, ellas, Ustedes  son  están  hay

Czasownik haber jest poniekąd formą bezosobową. Posiada tylko jedną formę „hay” w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Przykłady w zdaniach

a) Marisa es polaca pero vive en Alemania. Marisa jest Polką, ale mieszka w Niemczech.
b) Estos hombres son abogados, trabajan con mi primo.- Ci mężczyźni są prawnikami, pracują z moim kuzynem.
c) Sois muy listos, enhorabuena.- Jesteście bardzo bystrzy, gratulacje.
d) Estoy muy contenta, porque vinieron todos mis amigos.- Jestem bardzo zadowolona, bo przyszli wszyscy moi przyjaciele.
e) La familia de Juan está en Inglaterra, vuelven dentro de dos días. – Rodzina Juana jest w Anglii, wracają za dwa dni.
f) En esta calle hay muchas tiendas- Na tej ulicy jest dużo sklepów.
g) Cerca de mi colegio hay un centro comercial muy grande. – Obok mojej szkoły jest duże centrum handlowe.

Zasady użycia czasowników ser, estar, haber

a) Czasownik ser należy kojarzyć z cechami niezmiennymi, z czymś stałym. Czasownika ser używamy dla określenia:

• narodowości, np. Es polaco.- Jest Polakiem; Soy Inglesa.- Jestem Angielką

• Wyznania, np. Todos aquí somos católicos.- Wszyscy tutaj jesteśmy katolikami.

• Zawodu, profesji, np. Mi madre es empleada. – Moja mama jest urzędniczką.

• Przynależności, np. Esta casa es de Carlos.- Ten dom należy do Carlosa.

• Cech fizycznych, cech charakteru nierozerwalnie związanych z daną osobą lub przedmiotem, np. Las hermanas de Marisa son muy altas.- Siostry Marisy są bardzo wysokie; La novia de Miguel es muy guapa.- Narzeczona Miguela jest bardzo ładna.

Uwaga!

Czasami użycie czasownika ser lub estar zmienia całkowicie znaczenie danego przymiotnika, np.:
 
Soy lista- jestem inteligentna.

Estoy lista- jestem gotowa

• czasu, np.: Ya son las cinco.- Już jest piąta; Es la una de la tarde- Jest pierwsza po południu.

• Miejsca lub czasu danego wydarzenia, np.: La reunión es en la aula dos.- Zebranie jest na auli drugiej.

• temperatury, np.: Son cinco grados bajo cero.- Jest pięć stopni poniżej zera.

b) Czasownik estar należy kojarzyć z cechami zmiennymi, ulotnymi, z sytuacjami, które nie mają stałego charakteru i mogą ulec zmianie. Czasownika estar używamy dla określenia:

• stanów fizycznych i psychicznych danej osoby, np.: Mis padres están muy contentos, porque compraron nueva casa.- Moi rodzice są bardzo zadowoleni, bo kupili nowy dom.

• Stanu cywilnego, np.: Mi hermano todavía está soltero.- Mój brat nadal jest kawalerem; Están casados desde muchos años.- Są żonaci od wielu lat.

Uwaga!


Wyjątkiem jest wyrażenie „być wdową/wdowcem”: ser viuda/viudo.


• położenia danej osoby, przedmiotu, np.: Mis cuadernos están en el escritorio- Moje zeszyty są na biurku. Sus padres están en Roma.- Jego rodzice są w Rzymie.

Położenie danego przedmiotu lub danej osoby wyraża także czasownik haber.
Oto kontrastowe użycie czasowników estar i haber gdy mówimy o położeniu:

(gdzie) Miejsce + haber + (kto, co) osoba, rzecz
(Kto, co) osoba, rzecz + estar + (gdzie) miejsce


Przykłady:


En la clase hay una señora.

La señora está en la clase.

Zauważ, że:


Po hay zawsze używamy rodzajników nieokreślonych un/una/unos/unas.
Wyrażając to samo zdanie z czasownikiem estar, naszemu podmiotowi towarzyszy rodzajnik określony (el, la, los, las).

Uwaga!


Istnieje jednak przypadek, gdy zaczynając zdanie od miejsca użyjemy czasownika estar. Dzieje się tak, gdy osoba/rzecz występująca po czasowniku jest nam znana, np.;

En la clase está señor Perez.

Ćwiczenia z czasowników ser, estar, haber


Ćwiczenie 1


Uzupełnj zdania odpowiednimi formami czasownika ser:

1. ..................................(nosotros) del norte de Rusia.
2. Estas chicas................................... estudiantes de alemán.
3. Mi padre.......................................... bombero.
4. La película...................................... en aquel cine.
5. Vosotros.......................................... de mi ciudad.
6. Todas chicas de Polonia............................. muy guapas.
7. Su hijo ......................................... alto.
8. Su casa ....................................... muy grande.
9. Tú............................................ muy inteligente, todas tus notas..................... muy buenas.
10. Tus amigos...................................... poco simpáticos, no me apetece verlos otra vez.

Ćwiczenie 2


Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika estar.

1. Dónde............................................... toda la gente?
2. Necsito saber dónde ................................... mi madre.
3. Las chicas....................................... en la escuela hasta las dos de la tarde.
4. Ahora .......................................(yo) en la piscina.
5. (Nosotros)............................................ muy contentos porque hemos aprobado cada examen.
6. Esta mujer........................................ muy triste, ha perdido las llaves.
7. Vosotros............................................ muy cansado, trabajáis todo el día.
8. Vuestros amigos...................................... en un parque de atracciones, vuelven tarde.
9. (yo)........................................ preocupado cuando no respondes a mi mensajes.
10. Los alumnos y su profesor......................................... juntos tomado una cerveza.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij zdania wstawiając czasownik ser bądź estar w odpowiedniej formie.

1. Este coche ........................................... de su marido.
2. Elisa ........................................ aficionada a las películas policiacas.
3. Dónde..................................... la estación de autobuses?
4. A qué hora..................................... el espectáculo?
5. Su padre ....................................... un hombre muy responsable.
6. Nosotros...........................................un poco aburridos, no tenemos nada que hacer.
7. Hoy................................................. el 15 de febrero.
8. Cómo................................................ (tú)?
9. María......................................... en el cine junto con Pedro.
10. Los muchachos..................................... en el patio.
11. Tú................................... de Polonia y ahora ........................................ en Barcelona.
12. Todas sus hijas.................................................. abogadas.
13. (Nosotros)............................................... con nuestros amigos.
14. Pedro......................................... muy delgado, tiene que comer más.
15. En la calle.............................................. mis niños.
16. ................................................. lunes, tenemos que visitar a nuestra abuela.
17. Yo............................................. muy abierto, me gusta conocer a la gente.
18. i(tú)...........................................un idiota! iŻComo pudiste comportarte así?!
19. Mi dormitorio.................................................... al lado de la cocina.
20. Todos sus libros......................................... en esta estantería.

Odpowiedzi do zadania 1


1. somos
2. son
3. es
4. es
5. sois
6. son
7. es
8. es
9. eres, son
10. son

Odpowiedzi do zadania 2

1. está
2. está
3. están
4. estoy
5. estamos
6. está
7. estáis
8. están
9. estoy
10. está

Odpowiedzi do zadania 3

1. Este coche ..............es............................. de su marido.
2. Elisa .....................está................... aficionada a las películas policiacas.
3. Dónde.................está.................... la estación de autobuses?
4. A qué hora...............es...................... el espectáculo?
5. Su padre ..............es......................... un hombre muy responsable.
6. Nosotros..............estamos.............................un poco aburridos, no tenemos nada que hacer.
7. Hoy....................es............................. el 15 de febrero.
8. Cómo......................estás.......................... (tú)?
9. María.........................está................ en el cine junto con Pedro.
10. Los muchachos..................están................... en el patio.
11. Tú.........................eres.......... de Polonia y ahora .....................estás................... en Barcelona.
12. Todas sus hijas..............son.................................... abogadas.
13. (Nosotros).................estamos.............................. con nuestros amigos.
14. Pedro..................es....................... muy delgado, tiene que comer más.
15. En la calle..........están.................................... mis niños.


Źródło:

Repetytorium języka hiszpańskiego
 

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa