Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Forma Gerundio - imiesłów czynny

Konstrukcja Gerundio


Od każdego czasownika w języku hiszpańskim można utworzyć jego formę Gerundio.

W tym celu należy odrzucić od bezokolicznika końcówkę –ar, -er bądź –ir i zamienić ją odpowiednio na końcówkę –ando, -iendo.

Oto przykłady:
 
  Bezokolicznik  Forma Gerundio
 Amar
 Bailar
 Comer
 Beber
 Vivir
 Salir
 Amando
 Bailando
 Comiendo
 Bebiendo
 Viviendo
 Saliendo

Sama forma Gerundio odpowiada polskiemu imiesłowowi czynnemu. Dlatego przykładowe formy można przetłumaczyć następująco: amando- kochając, bailando- tańcząc, comiendo- jedząc itp.

Przykłady w zdaniach:
a)    Veo la televisión comiendo. - Oglądam telewizję jedząc.
b)    Vamos al teatro andando. - Idziemy do szkoły na pieszo.
c)    Manuel limpia la cocina escuchando la música. - Manuel sprząta kuchnię słuchając muzyki.

Istnieją nieregularne formy gerundio. Dotyczą one czasowników z obocznościami e:i, o:ue.

Czasowniki z obocznościami e:i


Przyjmują następujące formy gerundio:

Pedir- pidiendo
Sentir- sintiendo
Mentir- mintiendo

Czasowniki z obocznościami o:ue


Morir- muriendo
Dormir- durmiendo
Ale: contar- contando

Zestawienie form nieregularnych

Bezokolicznik
Forma gerundio
 Ir
 Decir
 Poder
 venir
 yendo
 diciendo
 pudiendo
 viniendo

Gerundio a peryfrazy


Bardzo często występuje w połączeniu z pewnymi czasownikami tworząc peryfrazy.

Najczęściej używane peryfrazy, w skład których wchodzi forma Gerundio to:

estar + gerundio – stosujemy tę peryfrazę, aby podkreślić, że dana czynność odbywa się w chwili mówienie, np.


- Estoy preparando la cena y mi hermana está estudiando.- Przygotowuję kolację i moja siostra uczy się (właśnie teraz)

- Los estudiantes están escribiendo un examen muy dificil.- Uczniowie piszą trudny egzamin

- Estás conduciendo demasiado rápido. – Prowadzisz zbyt szybko.


llevar + gerundio - podkreśla  (częstwo zbyt długi)czas trwania danej czynności, np.

- Llevo dos años viviendo en esta cuidad. –Już dwa lata mieszkam w tym mieście.

- Mis pades llevan toda su vida viviendo juntos. Moi rodzice mieszkają razem całe życie.

- Żcuánto tiempo llevas estudiando español?- jak długo uczysz się hiszpańskiego?


ir + gerundio - wyraża postęp danej czynności, przedstawia pewien proces, np.

- Nuestra empresa va progresando. – Nasza firma rozwija się.

- Los empleados van reduciendo los costes.- Pracownicy redukują k

- La situación económica va mejorando. – Sytuacja ekonomiczna poprawia się.


seguir + gerundio - wyraża kontynuację danej czynności, np.

- Sigo arreglando este coche. – Nadal naprawiam ten samochód

- Seguimos ayudando a los pobres. – Nadal pomagamy biednym.

- Las chicas siguen preparando sus equipajes. – Dziewczyny nadal pakują walizki.


Ćwiczenia z Gerundio


Dopisz formy gerundio do podanych czasowników
 
-mandar-
-ir-
-querer-
-distinguir-
-dejar-
-limpiar-
-saludar-
-vender
-progresar-
-medir-
-mentir-
-salir-
-decir-
-bendecir-

Odpowiedzi


- mandando
- yendo
- queriendo
- distinguiendo
- dejando
- limpiando
- saludando
- vendiendo
- progresando
- ediendo
- mintiendo
- saliendo
- diciendo
- bendiciendo


Źródło:

Repetytorium języka hiszpańskiego

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa