Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Liczebnik

Liczebniki główne

 

1    Uno/un/una
2    Dos
3    Tres
4    Cuatro
5    Cinco
6    Seis
7    Siete
8    Ocho
9    Nueve
10    Diez
11    Once
12    Doce
13    Trece
14    Catorce
15    Quince
16    Dieciséis
17    Diecisiete
18    Diecicho
19    Diecinueve
20    veinte
21    Veintiuno/ún/una
22    Veintidós
23    veintitrés
30    Treinta
31    Treinta y uno
32    Treinta y dos
40    Cuarenta
50    Cincuenta
60    Sesenta
70    Setenta
80    Ochenta
90    Novente
100    Cien

101    Ciento uno
102    Ciento dos
110    Ciento diez
120    Ciento veinte
130    Ciento treinta
140    Ciento cuarenta
150    Ciento cincuenta
160    Ciento sesenta
170    Ciento setenta
180    Ciento ochenta
190    Ciento noventa
200    Doscientos/as
300    Trescientos/as
400    Cuatrocientos/as
500    Quinientos/as
600    Seiscientos/as
700    Setecientos/as
800    Ochocientos/as
900    Novecientos/as
1000    Mil
2000    Dos mil
1000000    Un millón

Przykłady złożonych liczebników


• 223- doscientos veinitrés

• 378- trescientos setenta y ocho

• 987- novecientos ochenta y siete

• 1480- mil cuatrocientos ochenta

• 2375- dos mil trescientos setenta y cinco

• 1009- mil nueve

• 25.349- veinticinco mil trescientos cuarenta y nueve

• 7037- siete mil treinta y siete

Zapamiętaj!

a)
Liczebniki główne są nieodmienne z wyjątkiem liczebnika uno oraz liczebników oznaczających kolejne wielkości setne:

• trescientos chicos- trzysta chłopców

• trescientas chicas- trzysta dziewczyn

b) Formy cien używamy, gdy występuje ona samodzielnie, gdy jest częścią złożonego liczebnika, zamienia się na formę ciento, np.:

• Tengo cien euros. – Mam sto euro.

• Tengo ciento veinte euros.- Mam sto dwadzieścia euro.

c) Liczebniki „ciento” i „mil” nie mają form mnogich. Wyjątkiem są przypadki, gdy występują w wyrażeniach, którym towarzyszy ‘de’, np.:

• Lo escucharon miles de personas.- Wysłuchało go tysiące ludzi.

• Cientos de alumnos empieza hoy el curso de la defensa propia.- Setki uczniów zaczyna dziś kurs samoobrony.

Liczebniki porządkowe


1 Primero    Pierwszy
2 Segundo    Drugi
3 Tercero    Trzeci
4 Cuarto    Czwarty
5 Quinto    Piąty
6 Sexto      Szósty
7 Séptimo  Siódmy
8 Octavo    Ósmy
9 Noveno    Dziewiąty
10 décimo    dziesiąty

Zapamiętaj!

a) Liczebniki porządkowe „primero” i „tercero” skracają się do form „primer” i „tercer” przed rzeczownikami rodzaju męskiego:

• Vivo en el primer piso.- Mieszkam na pierwszym piętrze.

• Juan casi ha ganado, esta vez tiene tercer puesto.- Juan prawie wygrał, tym razem zajął trzecie miejsce.

b) Wszystkie liczebniki porządkowe mają rodzaj żeński i męski oraz liczbę pojedynczą i mnogą, np.:

cuarto piso- czwarte piętro

cuarta calle- czwarta ulica

c) W języku hiszpańskim używa się zazwyczaj liczebników porządkowych od jednego do dziesięciu. Dalsze formy zastępowane są liczebnikami głownymi, mimo iż istnieją ich formy porządkowe.


• lugar dieciocho- miejsce osiemnaste (istnieje forma decimooctavo, jednak nie jest ona używana w języku potocznym)

Liczebniki mnożne


Oto najczęściej używane formy liczebników mnożnych:

Liczebnik    Nazwa hiszpańska    Tłumaczenie

2    Doble    Podwójny
3    Triple    Potrójny
4    cuádruple    poczwórny

Opisowe formy czasowników mnożnych


Dos veces- dwa razy
Tres veces- trzy razy
Cuatro veces- cztery razy
Itd.

Liczebniki ułamkowe


Ułamek    Nazwa hiszpańska    Tłumaczenie
1/2    Un medio    Jedna druga
1/3    Un tercio    Jedna trzecia
2/3    Dos tercios    Dwie trzecie
3/4    Tres cuartos    Trzy czwarte
4/6    Cuatro séptimos    Cztery szóste
7/10    Siete décimos    Siedem dziesiątych

Przykład:

Tienes que comprar medio kilo de patatas.- Musisz kupić pół kilo ziemniaków. 

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa