Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Peryfraza

Peryfrazy w języku hiszpańskim


Odgrywają bardzo dużą rolę w języku hiszpańskim. Ich używanie świadczy o zaawansowanym poziomie znajomości języka. Są to typowe złożenia wyrazowe, które pełnią określona funkcję w zdaniu (np. podkreślają wybraną cechę, uwydatniają czas trwania czynności itp.).

Najważniejsze peryfrazy


a) estar + gerundio

peryfraza ta informuje o ciągłym, nieprzerwanym charakterze danej czynności, wyraża czynność wykonywana w chwili mówienia (gdy czasownik estar odmieniany jest w presente), np.:

Przykłady:

Todos los estudiantes están escribiendo un examen.- Wszyscy uczniowie piszą egzamin.

Marisa está fregando los platos- Marisa zmywa naczynia (w tej chwili).

Estaban preparando este ensayo tres días. – Przygotowywali ten esej trzy dni.

Estábamos intentando arreglar nuestros relaciones con los vecinos pero todo en vano.- Próbowaliśmy naprawić nasze stosunki z sąsiadami, ale na próżno.

Uwaga!

Konstrukcja ta raczej nie występuje z czasownikami wyrażającymi sądy, opinie, wiedzę, np. querer, saber, creer.

b) Ir, venir + gerundio


Obie peryfrazy służą do opisu czynności długotrwałych, które opisują postęp, rozwój, np.:

Przykłady:

Nuestros informes muestran que la venta va subiendo.- Nasze raporty pokazują, że sprzedaż zwiększa się.

Su estado de salud va mejorando, pronto se recupera.- Jej stan zdrowia poprawia się, wkrótce wyzdrowieje.

c) ir+ a+ infinitivo

Dosyć popularna konstrukcja, która służy do wyrażania czynności przyszłych z dużym prawdopodobieństwem realizacji, np.:

Przykłady:

Creo que pronto vamos a cambiar vivienda.- Myślę, że wkrótce zmienimy miejsce zamieszkania.

Los estudiantes van a ir de viaje, van a visitar muchos sitios muy famosos.- Uczniowie pojada na wycieczkę, odiwedzą dużo słynnych miejsc.

d) acabar de + infinitivo

Często używana konstrukcja, informuję o czynnościach dopiero co zakończonych, np.:

Przykłady:

Mi abuela acaba de salir del hospital, ahora tiene que descansar.- Moja babcia własnie wyszła ze szpitala, teraz musi odpoczywac.

Acabo de limpiar el piso y los niños ensuciaron todo de nuevo- Właśnie posprzątałam mieszkanie i dzieci pobrudziły wszystko na nowo.

e) seguir + gerundio

Służy do podkreślenia ciągłości danej czynności, np.:

Przykłady:

Sigue trabajando
aunque ya todos salieron de la oficina.- Nadal pracuje, pomimo że wszyscy wyszli już z biura.

Siguen corriendo
, me parece que no se cansan nunca.- Ciągle biegną, wydaje mi się, że nigdy się nie męczą.

f) llevar + gerundio

Peryfraza ta podkreśla długość trwania danej czynności, zazwyczaj zawiera okolicznik czasu. Często podkreśla zbyt długie trwanie danej akcji, np.:

Przykłady:

Llevo esperándote media hora, i dáte prisa!- Czekam na ciebie już pół godziny, pośpiesz się.

Llevamos dos años viviendo en esta ciudad, pensamos mudarnos.- Miszkamy w tym mieście już dwa lata, myślimy o przeprowadzce.

Peryfrazy ćwiczenia


W zależności od kontekstu wstaw czasownik ir, llevar, estar, acabar lub seguir.

1. .............................................. soñando contigo y no puedo parar.
2. Mis padres .................................. veinte años vivinedo juntos.
3. Su hermana ...................................... de obtener el título de licenciado.
4. Tú siempre ...................................... caminando, no entiendo por que pierdes tanto tiempo.
5. Nosotros ........................................... de entrarnos a la discoteca y ya nos invitaron a una copa gratuita.
6. Yo ............................................. sólo tres meses estudiando español, todavía me queda mucho para praticar.
7. Juan .......................................... de conocer a esta chica y ya parece enamorado.
8. Vosotros ......................................... buscando un regalo para vustra amiga.
9. (Yo)............................................. leyendo este libro, es muy interesante.
10. Mis amigos ................................................ durmiendo, ayer se acostaron muy tarde.

Odpowiedzi:

1. ..........sigo.................................... soñando contigo y no puedo parar.
2. Mis padres ...............llevan................... veinte años vivinedo juntos.
3. Su hermana ............acabó.......................... de obtener el título de licenciado.
4. Tú siempre ........vas.............................. caminando, no entiendo por que pierdes tanto tiempo.
5. Nosotros .............acabamos.............................. de entrarnos a la discoteca y ya nos invitaron a una copa gratuita.
6. Yo ............llevo................................. sólo tres meses estudiando español, todavía me queda mucho para practicar.
7. Juan ......................acabó.................... de conocer a esta chica y ya parece enamorado.
8. Vosotros .............seguís............................ buscando un regalo para vustra amiga.
9. (Yo).....................sigo/estoy........................ leyendo este libro, es muy interesante.
10. Mis amigos ...........están/siguen..................................... durmiendo, ayer se acostaron muy tarde.
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa