Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Przyimek

W języku hiszpańskim istnieje wiele przyimków, które mają jasno określone zasady użycia.

Lista najważniejszych przyimków


 Przyimek  Znaczenie przyimka
 A  Do
 De  Od,o
 Con  Z
 Durante  Podczas
 En  W, na
 Entre  Pomiędzy
 Hasta  Aż do
 Para  Dla
 Por  Przez
 Según  Według
 Sin  Bez
 Sobre  Na
 Tras  Za, po

Przyimek a


• wprowadzania do zdania formę celownika, np.
Tengo que decírselo a mi novia.- Muszę to powiedzieć mojej narzeczonej.

• wskazuje kierunek, np.:
Este fin de semana vamos a Madrid.- W ten weekend jedziemy do Madrytu.

• określa godzinę, porę dnia itp., np.:
Me levanto a las seis de la mañana. – Wstaję o szóstej rano.

• Występuje z bezokolicznikiem w zdaniach rozkazujących, np.:
iA bailar!- Tańczyć!

• wyraża cel działania, np.:
Vine a llevarte de aquí. – Przyszedłem, żeby Cię stąd zabrać.

• opisuję cenę, np.:
A veinte centimos.- Po dwadzieścia centów

• wprowadza do zdania biernik osobowy, np.:
Exactamente en esta cafetería conoció a su esposa. – Właśnie w tej kawiarni poznał swoją żonę.

Przyimek de

• wprowadza do zdania dopełnienie, np.:
Es la hija de Pedro- To córka Pedra.
Los estudiantes de este instituto son muy listos. – Studenci z tej szkoły są bardzo inteligentni.

• wyraża pochodzenie, np.:
Somos de Argentina.- Jesteśmy z Argentyny.
No soy de aquí. – Nie jestem stąd

• służy do opisu daty, np.;
Hoy es el 12 de febrero.- Dziś jest 12 luty.

• wyraża przynależność do kogoś lub czegoś, np.:
Me gustan todos vestidos de tu mujer. – Podobają mi się wszystkie sukienki twojej żony

• wyraża przeznaczenie przedmiotu, np.:
Aquí no hay pistas de esquiar.- Tu nie ma lodowisk.

• wyraża kształt, formę, np.:
Copa de balón.- Kieliszek w formie kuli.

• wyraża pewną część całości, np.:
Somos unos de vosotros.- Jesteśmy jednymi z was

• określa materiał, z którego wykonany jest dany przedmiot, np.:
Es un escritorio de madero.- To jest drewniane biurko.

Przyimek con


• opisuje towarzyszenie, np.;
Esta vez venimos con nuestros vecinos.- Tym razem przyjdziemy z naszymi sąsiadami.

• określa sposób wykonania danej czynności, np.:
Me miró con los ojos malos.- Spojrzał na mnie gniewnie.

• wyraża powód, np.:
No pudo aguantar con tanta injusticia. – Nie mógł wytrzymać z powodu niesprawiedliwości.

Przyimek en

• oznacza położenie, lokalizację, np.:
Mis proyectos estàn en tu oficina.- Moje projekty są w twoim biurze.
Ż Estàs en Madrid o en Barcelona? – Jesteś w Madrycie czy w Barcelonie?

• wyraża dany moment w czasie, np.:
En 1998 murió mi abuelo.- W 1998 roku umarł mój dziadek

• wyraża określony przedział czasu, np.:
No puedo creer que en dos semanas te has cambiado tanto.- Nie mogę uwierzyć, że w dwa tygodnie się tak zmieniłaś.

• wraz z środkami lokmocji wyraża sposób poruszanie się, np.:
Nos encanta viajar en avión.- Uwielbiamy podróżować samolotem.

• występuje z nazwami kolorów, np.:
Te voy a dibujarlo en blanco y negro. – Narysuję ci to w czerni i bieli.

• wyraża zmianę, przekształcenie, np.:
Se ha convertido en una persona poco amable.- Zmienił się w mało sympatyczną osobę.

Przyimek entre


• oznacza „pomiędzy”, np.:
No hay ninguna diferencia entre tu y yo. – Nie ma żadnej różnicy pomiędzy mną a tobą.

• oznacza „wśród”, np.:
Entre vosotros me siento fenomenal. Wśród was czuję się doskonale.

Przyimek hasta

• oznacza „aż do”
Te va a querer hasta la muerte. – Będzie cię kochał aż do śmierci.

• określa pewną granicę, np.;

Hasta ahora no sabía nada de sus problemas.- Aż do tej pory nie wiedziałem nic o jej problemach.

Przyimek para


• oznacza „aby”, np.;
Estamos contigo para apoyarte. – jesteśmy z tobą, aby cię wspierać

• oznacza „dla”, np.:
Ż Todos estos regalos son para mi? – Wszystkie te prezenty sa dla mnie?

• opisuje kierunek ruchu, np.;
Tienen que dirigirse para el norte.- Muszą kierować się na północ.

• oznacza przeznaczenie, funkcję danego przedmiotu, np.:
Este objeto sirve para subir la temperatura. – Ten przedmiot służy do podnoszenia temperatury.

Przyimek por


• oznacza „przez”, np.:
Por ti, no puedo concertrarme. – Przez ciebie nie mogę się skoncentrować.

• wskazuje na okres czasu, np.:
Por este tiempo, no podemos usar los ordenadores. – W tym czasie nie możemy używać komputerów.

• oznacza przyczynę, np.:
No podían estudiar por el ruido que hacían los niños- Nie mogli się uczyć przez hałas, który robiły dzieci.

Przyimek según


• oznacza „według”, np.;
Según los científicos, la situación mejorará. – Według naukowców, sytuacja się polepszy.

Przyimek sin

• oznacza „bez”, np.;
Miguel no se imagina vivir sin electricidad. – Miguel nie wyobraża sobie życia bez elektryczności.

Uwaga!


Niektóre przyimki tworzą z rodzajnikami formy ściągnięte:

A+ EL = AL
DE+ EL= DEL


Przykłady połączeń czasowników i przyimków


soñar con- marzyć o
contar con- liczyć na coś/kogoś
pensar en- myśleć o
dejar de – przestać

Przyimki łączą się z zaimkami pytajnymi tworząc pytania bardziej szczegółowymi

De qué- o czym
De quién- o kim
Con qué- z czym
Con quién- z kim
Para qué- po co
Para quién- dla kogo
De dónde- skąd
A dónde- dokąd
Por qué- dlaczego
Por quién- przez kogo

Ćwiczenia z przyimków


Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami:

1. Por fin estamos........................ Madrid.
2. Miguel me contó mucho................................. ti.
3. Este chico es muy parecido............................... mi hijo.
4. ............................ tres meses perdió diez kilos.
5. ............................. dice mi madre, no hay mal que por bien no venga.
6. ................................. mucho que me pidas, no cambio opinión.
7. Este sitio sirve..................................... descansar un poco.
8. No te puedo contar nada.............................. esta situación.
9. Tenemos un encueto muy importante...................  las 5 en punto.
10. ....................................... toda su vida, vivió ................... el mismo lugar.

Odpowiedzi

1. Por fin estamos............en............ Madrid.
2. Miguel me contó mucho.............de.................... ti.
3. Este chico es muy parecido.............a.................. mi hijo.
4. ...................en......... tres meses perdió diez kilos.
5. ....................según......... dice mi madre, no hay mal que por bien no venga.
6. .................por................ mucho que me pidas, no cambio opinión.
7. Este sitio sirve....................para................. descansar un poco.
8. No te puedo contar nada.................de............. esta situación.
9. Tenemos un encueto muy importante.........a..........  las 5 en punto.
10. .......................durante................ toda su vida, vivió .....en.............. el mismo lugar.

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa