Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Słowotwórstwo

Przymiotniki najczęściej zakończone są w następujący sposób


a) –ble/s
• amable/á
• horrible/á
• disponible/á
• imposible/á

b) –oso/a/os/as
• cariñoso/a/os/as
• poderoso/a/os/as
• miedoso/as/os/as
• caluroso/a/os/as

c) – ivo/a/os/as
• llamativo/a/os/as
• complexivo/a/os/as
• positivo/a/os/as
• repetitivo/a/os/as

d) –nte/-es
• corriente/s
• insistente/s
• evidente/s
• conveniente/s

e) – al/-ales
• legal/es
• popular/es
• habitual/es
• opcional/es

f) –ico/-a/-os/-as
• fisico/a/os/as
• histórico/a/os/as
• pedántico/a/os/as
• traumático/a/os/as

Rzeczowniki posiadają następujące zakończenia


a) –cia
• creencia
• paciencia
• competencia
• inteligencia

b) –dad
• capacidad
• piedad
• soledad
• amistad

c) –ismo
• realismo
• oportunismo
• egoismo
• altruismo

d) –eza
• pereza
• maleza
• tristeza
• pobreza

e) –ción
• precaución
• bendición
• excitación
• población

Ważne reguły związane ze słowotwórstwem


1. Aby utworzyć wyrazy o przeciwnym znaczeniu używa się przedrostków i-, im-, in-, ir-, np.:

Regular- irregular

Posible- imposible

Cierto- incierto

Lógico- ilógico

2. Aby utworzyć zaprzeczenie czasowników lub przymiotników często używa się przedrostka des-, np.:

componer- descomponer

honesto- deshonesto

Ćwiczenia ze słowotwórstwa


1. Dopisz do podanych przymiotników rzeczowniki:


Przykład: amable- amablidad

1. amistoso- .............................................
2. fuerte- ..................................................
3. natural- ................................................
4. grande- ...............................................
5. rico- .....................................................
6. ruidoso- ...............................................
7. poderoso- .............................................
8. leal- .....................................................
9. amargo- ................................................
10. variado- ...............................................

2. Dopisz przymiotniki do podanych rzeczowników:


1. dolor- ......................................................
2. pintura- ..................................................
3. comprensión- .........................................
4. educación- ...............................................
5. paciencia- ...............................................
6. infancia- .................................................
7. tolerancia- ...............................................
8. peligro- ...................................................
9. casa- ........................................................
10. misterio- .................................................

Odpowiedzi 1.

1. amistoso- amistad
2. fuerte- fortaleza
3. natural- naturaleza
4. grande- .grandeza
5. rico- riqueza
6. ruidoso- ruido.
7. poderoso- poder
8. leal- lealtad
9. amargo- amargura
10. variado- variedad

Odpowiedzi 2.

1. dolor- doloroso
2. pintura- pintoresco
3. comprensión- comprensivo
4. educación- educado
5. paciencia- paciente
6. infancia- infantil
7. tolerancia- tolerante
8. peligro- peligroso
9. casa- casero
10. misterio- misterioso

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa