Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone dzielą się na odmienne i nieodmienne.

Najważniejsze nieodmienne zaimki nieokreślone w języku hiszpańskim


 Zaimek  Znaczenie
 Todo  Wszystko
 Nada  Nic
 Algo  Coś
 Alguien  Ktoś
 Nadie  Nikt
 Tan  Tak
 Muy  Bardzo
 Cada  Każdy/a


todo- wszystko

Necesito saberlo todo- Muszę wiedzieć to wszystko
Todo lo que haces me gusta mucho.- Wszystko, co robisz bardzo mi się podoba.

nada- nic

No tengo nada para ofrecerte.- Nie mam nic do zaoferowania.
Nada de lo que ve le gusta.- Nic z tego co widzi, nie podoba mu się.

algo – coś

Queremos ver algo extraordinario.- Chcemy zobaczyć coś nadzwyczajnego.
Algo pasa aquí- Coś się tu dzieje.

alguien- ktoś

Alguien quiere hablar contigo.- Ktoś chce z tobą rozmawiać
Alguien toca el timbre.- Ktoś dzwoni do drzwi.

nadie- nikt

Nadie de mis amigos sabe nadar.- Nikt z moich przyjaciół nie umie pływać.
No veo a nadie- Nikogo nie widzę

tan- tak bardzo

Es tan guapa que no puedo dejar de penar en ella.- Jest tak ładna, że nie mogę przestać o niej myśleć.
Este coche es tan rápido que tengo miedo conducirlo.- ten samochód jest tak szybki, że boję się go prowadzić

muy- bardzo; muy występuje zawsze z przymiotnikami lub przysłówkami

Es un asunto muy importante.- To bardzo ważny temat.
Tu primo se pusó muy nervioso.- Twój kuzyn zrobił się bardzo nerwowy.

Najważniejsze zaimki nieokreślone odmienne w języku hiszpańskim


 Zaimek  Znaczenie
 Alguno/s/os/as  Jakiś
 Ninguno/a/os/as  Żaden
 Demasiado/a/os/as  Zbyt
 Bastante/s  Dosyć
 Todo/a/os/as  Każdy, cały
 Otro/a/os/as  Inny
 Tanto/a/os/as  Także
 Mucho/a/os/as  Dużo

alguno/a/os/as znaczy „jakiś”, musi zgadzać się w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, któremu towarzyszy; ulega skróceniu do formy „algún”, gdy stoi przed rzeczownikiem rodzaju męskiego liczby pojedynczej, np.:
Tenemos algunos libros de este escritor.- Mamy kilka książek tego autora.
Algún chico preguntó por ti.- Jakiś chłopiec pytał o Ciebie.

Ninguno/a/os/as, znaczy „żaden” i musi zgadzać się co do liczby i rodzaju z rzeczownikiem, z którym występuje; gdy stoi w zdaniu przed odmienionym orzeczeniem, jest jednocześnie zaprzeczeniem; przed rzeczownikami rodzaju męskiego liczby pojedynczej skraca się do formy „ningún:, np.:

No tienen ninguas ideas.- Nie mają żadnych pomysłów.
Ningún de estos coches me gusta.- Żaden z tych samochodów mi się nie podoba.

demasiado/a/os/as znaczy zbyt, zbyt dużo; może występować po czasowniku lub przed przymiotnikiem, niekiedy występuje również z rzecownikami, np.:

Hace demasiado frío, no quiero salir.- Jest zbyt zimno, nie chcę wychodzić.
Trabaja demasiado, por eso no tiene tiempo para sus niños.- Pracuje zbyt dużo, dlatego nie ma czasu dla swoich dzieci.

bastante/s znaczy dosyć i musi zgadzać się jedynie z liczbą rzeczownika, który mu towarzyszy, np.:

Ya tenemos bastante dinero para empezar nuestro proyecto.- Już mamy wystarczająco pieniędzy, aby rozpocząć nasz projekt.
Hay bastantes personas, no esperaba tanto.- Jest dość dużo osób, nie spodziewałam się tylu.

todo/a/os/as- znaczy cały, wszystko, każdy; występuje z rzeczownikiem, np.:

Todos los profesores de mi escuela son muy exigentes.- Wszyscy profesorowie z mojej szkoły są bardzo wymagający.
Todo lo que pasó, ya es agua pasada.- Wszystko, co się wydarzyło jest już przeszłością.

otro/a/os/as znaczy inny, musi zgadzać się w liczbie i rodzaju z danym rzeczownikiem, np.:

No quiero esta camiseta quiero la otra.- Nie chcę tej koszulki, chcę inną.
Te cuento todo otro día.- Opowiem ci wszystko innego dnia.

tanto/a/os/as znaczy tyle, tak bardzo; występuje po czasowniku lub przed rzeczownikiem, np.:

Tengo tantas ganas de verte.- Tak bardzo mam chęć cię zobaczyć.
Nunca hemos visto tanto dinero.- Nigdy nie widzieliśmy tyle pieniędzy.

mucho/a/os/as znaczy dużo i ustala się w liczbie i rodzaju z towarzyszącym mu rzeczownikiem; występuje po czasowniku lub przed rzeczownikiem, np.:

Ż Hay muchas calles antiguas en este barrio?- Czy w tej dzielnicy jest dużo zabytkowych uliczek?
Pilar no estudia mucho, tiene mucha pereza.- Pilar nie uczy się dużo, jest bardzo leniwa.

Ćwiczenia z zaimka nieokreślonego


Wstaw muy lub mucho/a/os/as:

1. No tengo................................................ ganas de salir, prefiero quedarme en casa.
2. Es............................... inteligente, encima trabaja................................., un día será muy rico.
3. Marisa tiene un trabajo ............................ interesante, por eso le gusta tanto trabajar.
4. ............................... personas no saben nada de la contaminación  de la Tierra.
5. ............................... veces solemos pasear por este parque.
6. Es un sitio............................... especial para mi, aquí conocí a mi marido.
7. No tengo..................................... deberes, por eso decidí salir de fiesta.
8. Siempre habla................................, a veces nos cansa a todos.
9. Quiero tener.................................. dinero y una novia........................ guapa.
10. ............................... a menudo le pasan cosas extraordinarias.

Odpowiedzi

1. muchas
2. muy, mucho
3. muy
4. muchas
5. muchas
6. muy
7. muchos
8. mucho
9. mucho, muy
10. muy
© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa