Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe w języku hiszpańskim odmieniają się przez przypadki. Mają swoje formy w celowniku i bierniku.
Pozostałe przypadki tworzy się dodając odpowiednie przyimki.

Kontrukcja odmiany zaimka osobowego w bierniku i celowniku


 Zaimek  Celownik (komu?, czemu?)
 Biernik (kogo?, co?)
 Yo  Me  Me
 tú  Te  Te
 Él, ella, Usted  Le  Lo(le), la
 Nosotros  Nos  Nos
 Vosotros  Os  Os
 Ellos, ellas, Ustedes  les  Los(les), las

Przykłady odmiany zaimka osobowego w bierniku i celowniku


Te presto mi libro. – Tobie pożyczam moją książkę.

Marisa lo quiere mucho a su novio.- Marisa bardzo kocha swojego narzeczonego.

No puedo decirte la vardad. – Nie mogę powiedzieć Ci prawdy.

Nos
contó una historia increíble- Opowiedział nam niewiarygodną historię.

Os
invitamos a nuestra fiesta.- Zapraszamy was na nasze przyjęcie.

Uwaga!!

•    Miejsce zaimka osobowego w zdaniu jest identyczne, jak w przypadku zaimków zwrotnych (przed odmienionym czasownikiem lub bezpośrednio za bezokolicznikiem), np.:

Te
queremos pedir un  favor. = Queremos pedirte un favor. – Chcemy prosić cię o przysługę.

Ż Me acompañas?- Potowarzyszysz mi?

Ż Puedes acompañarme?- Możesz mi potowarzyszyć?

• W bierniku w trzecich osobach występują trzy rodzaje zaimków lo(s)/ le(s) i la(s). Zaimek la(s) odnosi się to rodzaju żeńskiego i znaczy „ją”. Zaimek lo(s) odnosi się do rodzaju męskiego i może dotyczyż zarówno osób, jak i rzeczy. Dopuszczalna jest obecnie również forma le(s), jednak wyłącznie w odniesieniu do osób rodzaju męskiego.

Veo a María en la calle.- La veo en la calle.- Widzę Marię na ulicy. Ją widzę.

Echo el agua a las flores.- Lo echo a las flores.

Pedimos un préstamo a Juan.- Lo/le pedimos un préstamo.

Biernik osobowy


Biernik do zdania wprowadza nam przyimek „a”. Odnosi się on jednak tylko do osób. Gdy mamy na myśli przedmiot/rzecz nie używamy żadnych przyimków.

Damos la comida a los niños. - Dajemy jedzenie dzieciom. (biernik w odniesieniu do rzeczy- pomijamy przyimek)
La madre grita a su hijo.- Mama krzyczy na swojego syna. (biernik osobowy- konieczny jest przyimek „a”).

Zdania o tym samym znaczeniu możemy zapisać używając zaimków w bierniku osobowym:
Damos la comida a los niños. = La damos a los niños.
La madre grita a su hijo.= La madre lo grita.

Celownik


W przypadku celownika konieczne jest wprowadzenie przyimka „a” niezależnie, czy tyczy się on osoby, czy przedmiotu.
Presento nuevo proyecto a los empleados.- Przedstawiam pracownikom nowy projekt.
Echo el agua a las flores.- Wlewam wodę kwiatkom.

W tym przypadku również możliwe jest zastąpienie wyrazów zaimkami:
Presento nuevo proyecto a los empleados.= Les presento nuevo proyecto.
Echo el agua a las flores.= Les echo el agua.

• W przypadku, gdy celownik i biernik spotkają się w jednym zdaniu, zawsze na pierwszym miejscu stoi celownik, a dopiero za nim biernik.

Manuel cuenta las historias a nosotros. - Manuel opowiada nam historie.
Manuel nos las cuenta.- Manuel nam je opowiada.

Mi madre me prepara la cena. - Moja mama przygotowuje mi kolację
Mi madre me la prepara. - Moja mama mi ją przygotowuje.

Mis compañeros os proponen un viaje. - Moi koledzy proponują wam podróż
Mis compañeros os lo proponen. - Moi koledzy wam ją porponują.

Uwaga!!

Jeśli w jednym zdaniu spotkają się biernik i celownik w trzecich osobach (liczby pojedynczej lub mnogiej), należy wtedy formę celownika zamienić na „se”, np.:

Leemos libros a los niños. - Czytamy książki dzieciom.
Według reguły powinno być:
Les los leemos .(niepoprawnie) -> Se los leemos. – Im je czytamy

Presto un bolígrafo a Andrea. - Pożyczam długopis Andrei.
Le presto un bolígrafo.- Jej pożyczam długopis.
Se lo presto.- jej go pożyczam

Dan el premio a los ganadores. - Dają nagrodę zwycięzcą.
Les dan el premio.- Im dają nagrodę.
Se lo dan. - Im ją dają.

Echamos azúcar al café.- Wsypujemy cukier do kawy.
Se lo echamos. - Do niej g wsypujemy.

• Bardzo popularne w języku hiszpańskim jest tzn. „podwójne wskazanie”, np.:

Le mintieron a Juan. - (Jego) okłamali Juana.
Te mando un mensaje a ti. - Tobie wysyłam wiadomość.

Ćwiczenia z zaimka osobowego

Uzupełnij zdania wstawiając odpowiednią formę zaimka w celowniku.

1. ................................ gusta a Carmen comprar los zapatos.
2. ................................ preparan una sorpresa a mi amiga.
3. A los estudiantes........................... parece bastante dificil el examen.
4. Ż No...................................... gustan los helados?
5. ................................. puedes contar lo de ayer? Tengo mucha curiosidad.
6. Lleva......................... contigo, nunca he visitado este país.
7. A los niños pequeños............................ aburren actividades poco interesantes.
8. A vosotros................................... queda muy bien esta ropa.
9. A Martin....................................... preocupa mucho su situación en el trabajo.
10. Tienes que prestar....................... más atención a tus amigos.

Odpowiedzi

1. ......................le......... gusta a Carmen comprar los zapatos.
2. ........le..................... preparan una sorpresa a mi amiga.
3. los estudiantes.............le.............. parece bastante dificil el examen.
4. Ż No.................te..................... gustan los helados?
5. ?...................me.............. puedes contar lo de ayer? Tengo mucha curiosidad.
6. Llevame......................... contigo, nunca he visitado este país.
7. A los niños pequeños..................les.......... aburren actividades poco interesantes.
8. A vosotros..................os................. queda muy bien esta ropa.
9. A Martin......................le................. preocupa mucho su situación en el trabajo.
10.  Tienes que prestarles....................... más atención a tus amigos.

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa