Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Zaimki pytajne

Odmiana zaimka pytajnego

 Zaimek  Znaczenie
 Quién/es  Kto?
 Qué  Co?
 Dónde  Gdzie?
 Cuándo  Kiedy?
 Cuánto/a/os/as  Ile?
 Cuál/es  Który?
 Cómo  Jak? Jaki? Jaka?

Zasady i przykłady użycia zaimków pytajnych


quién/es - posiada dwie formy w zależności od liczby (pojedynczej lub mnogiej) podmiotu, którego dotyczy; po tym zaimku występuje zawsze czasownik, np.:

Ż Quién prepara toso esto?- kto to wszystko przygotowuje?
Ż Quiénes son estos hombres?- kim są ci mężczyźni?

qué może występować zarówno z czasownikiem (znaczy wtedy „co?”) jak i z rzeczownikiem (znaczy „jaki?”), np.;

Ż Qué haces aquí tan temprano?- co robisz tu tak wcześnie?
Ż Qué tipo de música te gusta?- jaki rodzaj muzyki lubisz?

dónde - znaczy „gdzie”, może łączyć się z przyimkami tworząc pytania szczegółowe, np.: de dónde- „skąd”;

Ż Dónde aprendiste español?- gdzie nauczyłeś się hiszpańskiego?
Ż De dónde tienes estas informaciones?- skąd masz te informacje?

cuándo - znaczy „kiedy”

Ż Cuándo pensáis ir de viaje?- kiedy zamierzacie jechać w podróż?
Ż Cuándo es tu cumpeaños?- kiedy są twoje urodziny?

cuánto/a/os/as jest zaimkiem, który musi być ustalony z liczbą i rodzajem danego rzeczownika, oznacza „ile”;

Ż Cuántas personas vinieron? – Ile osób przyszło?
Ż Cuántos hermanos tienes?- Ilu masz braci?

cuál/es - ustalany jest z liczbą danego rzeczownika, po tym zaimku występuje przyimek „de”, nigdy nie może występować bezpośrednio przed rzeczownikiem, np.;

Ż Cuál de sus hijas es la más alta? – która z jego córek jest najwyższa?
Ż Cuál de mis camisas te gusta?- która z moich bluzek ci się podoba?

cómo - występuje z czasownikiem, znaczy „jaki”, „jak”, np.:

Ż Cómo es tu país?- jaki jest twój kraj?
Ż Cómo se llama su prima?- jak się nazywa jego kuzynka?

Ćwiczenia z zaimka pytajnego


Wstaw odpowiedni zaimek pytajny:

1. ........................................ son los chicos de tu clase?
2.  En ........................................estás pensando?
3.  Con......................................... vas a pasar este verano?
4.  ......................................... viven estas chicas?
5.  Para................................... sirve este objeto?
6.  De.................................... color es tu coche?
7.  Para.................................. preparas esta sorpresa?
8.  .................................de tus amgas es la más guapa?
9.  .............................. le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?
10.  .............................. hay que ir para comprar las entradas?
11. ................................ me puede ayudar?
12.  ................................. gente hay en el edificio?
13.  En.............................. ciudad te gustaría vivir?
14.  .................................. fotos has sacado durante tus vacaciones?
15.  .............................son los polacos?
16.  De.................................. estáis hablando?
17.  ..................................... leche hay que comprar?
18.  ..................................... sillas hay en la clase?
19.  De............................... trata ese libro?
20.  .................................... te gusta más: bailar o cantar?

Odpowiedzi
1.  ...........cómo............................ son los chicos de tu clase?
2.  En ..........qué..............................estás pensando?
3.  Con........quién................................. vas a pasar este verano?
4.  ...........dónde.............................. viven estas chicas?
5.  Para..............qué..................... sirve este objeto?
6.  De.............qué....................... color es tu coche?
7.  Para............quién...................... preparas esta sorpresa?
8.  .................cuál................de tus amgas es la más guapa?
9.  ........qué...................... le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?
10. ..........dónde.................... hay que ir para comprar las entradas?
11. ........quién....................... me puede ayudar?
12. .........cuánta........................ gente hay en el edificio?
13. En........qué...................... ciudad te gustaría vivir?
14. .......cuántas........................... fotos has sacado durante tus vacaciones?
15. ..........cómo...................son los polacos?
16. De..............qué.................... estáis hablando?
17. ......cuánta............................... leche hay que comprar?
19. ..............cuántas....................... sillas hay en la clase?
20. De..........qué..................... trata ese libro?

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa